انتخابات شورای دانش آموزی با حضور پرشور دانش آموزان دبستان صدرا2 بصورت مجازی برگزار شد ....                                                                   

 

 

و اسامی دانش آموزان منتخب ...

ردیف نام پایه
۱ اسرا حسنی پنجم
۲ فاطمه فلاحی پنجم
۳ مهنا محنتی چهارم
۴ زهرا رازقی ششم
۵ نسیم زواری ششم
۶ ثنا قلی زاده پنجم
۷ فاطمه دهقان حصاری سوم
۸ ریحانه سادات ترابی پنجم

و دانش آموزان عزیز فاطمه زهرا حق دوست از پایه چهارم و زهرا الهوردی نسب از پایه ششم بعنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

 

تصاویری منتخب از تبلیغات دانش آموزان کاندید در فضای مجازی :