برای تماس با ما میتوانید از اطلاعات زیر استفاده کنید

 

تبریز، خیابان شهید منتظری - روبروی مسجد غیاث-کوچه شهید باروقی

  • مدیریت مدرسه
    33341678
  • معاونت آموزشی
    33368758
  • معاونت اجرایی
  • 33360755
  • معاونت فناوری و مالی
  • 33353110